Dr. Robrecht Dhollander


      A. Welkom


      Welkom op de praktijksite van Dr. Robrecht Dhollander.

      U vindt hier allerhande informatie over mijn huisartspraktijk.

Wanneer zijn de raadplegingsuren? Hoe moet ik een huisbezoek aanvragen? Wanneer bel ik het beste voor iets te vragen? Wanneer is de dokter met vakantie? Waar moet ik terecht tijdens de weekends?.....

Op al deze vragen en nog zoveel meer krijgt u antwoorden bij het doorlopen van de verschillende pagina's.


     B. Praktijkinfo


     1. Raadpleging


Hoe een afspraak maken?


Vanaf 1 Januari 2018 is er geen vrij spreekuur meer.  U hoeft telkens een afspraak te maken !

Er zijn elke dag  dagafspraken van 10 u tot 12 u. Deze afspraken kunt u telefonisch vanaf 8 u of online de dag zelf vanaf 6 u 's morgens maken.


U kan telefonisch een afspraak maken. Geef steeds de naam en voornaam van diegene waarvoor u een afspraak maakt. Komt u met meerdere personen naar een afspraak, meldt dit dan duidelijk vooraf. Per afspraak wordt 15 minuten voorzien. Denkt u meer tijd nodig te hebben, laat het gerust vooraf weten. Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten. Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

U kan ook online een afspraak maken via de website www.drdhollanderdeklinge.be. Daar kan U alle informatie vinden.


Wat brengt u mee naar uw afspraak ?


Vooreerst ALTIJD uw identiteitskaart (e-ID) en/of ISI +kaart van de kinderen meebrengen.

Vignetten ziekenfonds kunnen nog  nuttig zijn.

      Zonder e-ID en /of ISI + kan de dokter niet alle verrichtingen digitaal uitvoeren.

Een lijst met medicatie nodig voor voorschriften, eventueel terugbetalingsattesten voor medicatie (wordt nu ook digitaal verlengd en aangevraagd) ,  aangifteformulieren voor een ongeval , attesten voor sportverenigingen zijn nuttig.

Kom op raadpleging als het enigszins kan.

Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of ernstig zieke patiënten.


2. Huisbezoeken


Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien enigszins mogelijk altijd naar de praktijk te komen.
Wanneer u door uw ziektetoestand en/of leeftijd echt niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen.

Vraag zo mogelijk de huisbezoeken steeds  aan tussen 8.00 en 11.00u.      

                 

      3. Dringende oproepen tijdens de week


Wanneer dringende hulp nodig is, mag u natuurlijk altijd bellen. Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen. Vraag niet nodeloos om dringende hulp.  Dit neemt veel tijd in beslag en doet anderen zeker wachten.

Indien de dokter niet bereikbaar is ’s avonds of tijdens het weekend kan u beroep doen op de wachtdienst: zie verder.

BIJ HOOGDRINGENDHEID als elke seconde telt bel de hulpdiensten via 112 of ambulance via 100 !!!


      4. Advies


U wil de dokter spreken, u hebt een advies nodig, u wil graag resultaten van een bloedproef of onderzoek ? Bel dan tussen 12.00 en 12.30 of tussen 19.00 en 19u30.

Buiten deze uren of tijdens een afspraak is de dokter moeilijk te bereiken of stoort u andermans raadpleging. Voor de bespreking van onderzoeken of andere medische vragen, vragen we u om langs te komen.  Zonder contact met u kunnen we dit niet op een goede manier doen.


      5. Secretariaat


Sinds enige tijd laat het RIZIV en de FOD niet meer toe attesten en voorschriften telefonisch af te handelen.

      Steeds meer wordt alles digitaal afgehandeld en heeft de dokter uw e-ID nodig.

Voorzie dan ook dat u tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt aan de arts, breng steeds de nodige documenten mee.

Het afhalen van dergelijke voorschriften en attesten gebeurt enkel tijdens de raadpleging.


6. Tarieven


De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen, de huisdokter is voor raadplegingen en huisbezoeken geconventioneerd.

Derde betalersregeling is steeds van toepassing voor patiënten die daarvoor in aanmerking komen.


      7. Sportkeuringen

     

      Sportmedisch onderzoek en inspanningstesten kunnen alleen uigevoerd worden na telefonische afspraak.


      8. Vakantie


     Afhankelijk van de beschikbaarheid zijn de collega’s uit de onmiddellijke omgeving te bereiken, steeds na

     telefonisch contact en/of afspraak.

     De toepasselijke lijst zal  op voorhand gemeld worden .

                                            

     9.Globaal Medisch Dossier


WAAROM EEN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER?


Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand.

Doorverwijzing naar andere zorgverleners, ziekenhuizen met uitwisseling van gegevens wordt eenvoudiger.


Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek).


Indien U ingeschreven bent in de praktijk wordt het GMD automatisch in orde gemaakt en tevens jaarlijks verlengd. 


C. Visie


Uw huisarts


 • Weet raad bij al uw gezondheidsproblemen
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • Onderzoekt –wanneer nodig – uw gehele lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor
 • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Maakt op het juiste ogenblik een uitstrijkje en een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten
 • Steunt steeds, ook in uw laatste levensfase
 • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • Schoolt zich regelmatig bij


       D. Wachtdienst


       1. Week


Tijdens de week kan u terecht bij uw huisarts.


’s Avonds en ’s nachts kunt u voor dringende oproepen terecht bij de dokter van weekwacht via het noodnummer 03/7070622 (St Gillis, De Klinge, Meerdonk, Kieldrecht, Doel, Verrebroek en Vrasene) of via het noodnummer 03/7891789 (Stekene, Kemzeke, Klein-Sinaai en Sint-Pauwels).  


Voor Nederlandse patiënten is het mogelijk om te telefoneren naar de Nederlandse Huisartsenpost in Terneuzen, maar ook naar de wachtdienst van Waasland-Noord:

 • de patiënten van Koewacht / Heikant / Sint-Jansteen / Kapellebrug telefoneren  naar de wachtdienst van Stekene op het nummer 03/7891789.
 • de patiënten van Hulst  /  Clinge  /  Nieuw-Namen  /  Graauw  telefoneren naar de wachtdienst van Sint-Gillis-Waas op het nummer 03/7070622.


       2. Weekend


Tijdens het weekend is de praktijk gesloten.


Heeft U tijdens het weekend of op een officiële feestdag dringend een huisarts nodig?


BEL DE WACHTPOST OP 03/3610361 !


Voor Nederlandse patiënten is het mogelijk om te telefoneren naar de HAP te Terneuzen op het nummer  0115 643 000.


Bij hoogdringendheid, bel een ambulance via 112.

                                  


        E. Apotheek van wacht


        Indien u dringend een apotheker van wacht nodig heeft:


        Zie website www.waseapothekers.be